top of page

In de regio zijn heel wat hulpverlenende instanties voor allerlei problemen, bezorgdheden en klachten.

Neem een kijkje op deze pagina van psychologenkring Waasland

Via de pagina "Eerste stap" vind je ook heel wat mogelijkheden en informatie over alle hulporganisaties in het Waasland. Dit gaat uit van de Eerstelijnszone Waasland 

beroepsverengingen van psychologen en psychotherapeuten

belgische federatie voor psychologen

psychologencommissie

vlaamse vereniging klinisch psychologen

belgische vereniging voor relatie, gezins en systeemtherapie

vlaamse vereniging voor psychoanalytische therapie

nederlandse vereniging systeemtherapie

vereniging van contextueel werkers

geestelijke gezondheid (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid)

publicaties

in: Balans, tijdschrift voor agogisch werk


- Onrustwekkende symptomen van hopeloosheid en zelfdestructie.

Contextuele therapie op de crisisafdeling van een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie creëert een helende ruimte

(nr 17-maart 2010)


- Verbinden door te scheiden, een casus uit de bijzondere jeugdzorg vanuit het contextueel denkkader

(nr 8-maart 2007)


de link naar deze 2 artikels vindt u hier:

http://www.vspw.be/balans_tijdschrift_artikels


in: vakblad voor contextuele hulpverlening (uitgave van de Vereniging van Contextueel Werkers)


Pubergedrag: hoe regel- en normoverschrijdend gedrag bij pubers een zorgende parentificatie kan verbergen

(jg 18 nr 1, maart 2013)

nuttige links

bottom of page