top of page

Voor wie


Gezinnen met kinderen


Kinderen, pubers, adolescenten


Volwassenen individueel


• Die zich zorgen maken en zelf geen uitweg zien: piekeren, depressieve klachten, zelfmoordgedachten, gebrek aan toekomstperspectief ...


• Die rouwen omwille van verlieservaringen: overlijden, echtscheiding, ziekte,...


• Die geconfronteerd worden met trauma's: plotse veranderingen en ingrijpende gebeurtenissen, pesten, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, ...


• Die hulp zoeken bij gedragsveranderingen of gedragsproblemen, conflicten, opvoedingsmoeilijkheden, ...


Therapie kan individueel of met (een deel van) het gezin. De samenstelling kan ook wijzigen gedurende het verloop.


Verloop


Aanmelden kan via telefoon of mail.


In het eerste gesprek bekijken we wat je hulpvraag is en hoe de therapie er kan uitzien. Op dat moment hoef je nog niets te beslissen. Je kan achteraf rustig nadenken of de samenwerking iets voor jou kan betekenen. Dan kan je een nieuwe afspraak maken.


We evalueren regelmatig het verloop van de therapie en sturen bij waar nodig.

We bepalen samen hoe lang de therapie duurt. je bent op elk moment vrij om de therapie stop te zetten, maar een gesprek hierover is wenselijk voor alle partijen.


Mogelijk komen we ook tot het besluit dat je beter doorverwezen wordt naar een collega-therapeut, een arts of een gespecialiseerd centrum.

Voor partnerrelatietherapie zullen we je sowieso doorverwijzen naar een collega.


We spreken onderling af hoe deze doorverwijzing gebeurt.

bottom of page